CG Whiz competition taking entries

The CG Whiz competition is taking entries until Nov. 12. More details on their site.